Nieuws uit de community

Discussiemiddag "De Verkeerskundige van de Toekomst"

Het Gemeentelijk Netwerk voor Mobiliteit en Infrastructuur (GNMI) is door de Vereniging Infra Ontwerp (VIO) gevraagd om onder verkeerskundigen van gemeenten...

Amsterdam zet in op fietsveiligheid

Het aantal inwoners van Amsterdam groeit. En daarom ook het aantal fietsers, inclusief e-bikes en fatbikes. Resultaat: toenemende drukte op fietspaden....

Modelbepalingen voor deelvervoer beschikbaar

Wil je aan de slag met deelmobiliteit? Het is nu mogelijk om gebruik te maken van modelbepalingen voor het reguleren van deelvervoer binnen lokale wetgeving....

Agenda

06 mei

GNMI Taxi

Online
Agenda[onderwerpen nog niet beschikbaar]Uitgebreide agenda en vergaderlink in GNMI TaxiHeb je...
16 mei

GNMI Dagelijks Bestuur

AgendaBesloten bijeenkomstAgenda in netwerkgroep GNMI Dagelijks Bestuur 🔒Het Dagelijks...
21 mei

GNMI Verkeersveiligheid

Online
Agenda Actualiteiten gemeenten en gastorganisaties, belangenbehartiging...

Meer weten over het GNMI?

Kennis uitwisselen en samenwerken op het gebied van openbaar vervoer, parkeren, smart mobility, verkeersveiligheid en duurzaamheid. Dat is waar het GNMI (Gemeentelijk Netwerk voor Mobiliteit en Infrastructuur) voor staat. Deze gemeenten en regio's doen al mee.

Lees meer

Thema's

Deelmobiliteit

Deelmobiliteit

Vergunningverlening | Ruimtelijke inrichting | Stimulerend beleid

Fiets en lopen

Fiets en lopen

Toekomstbeeld Fiets | Fietsstraat | Voetgangersbeleid

Openbaar vervoer

Openbaar vervoer

Station, haltes, infra | Toegankelijkheid |Samenwerking met provincie en vervoerder

Parkeren

Parkeren

Handhaving | Parkeernormen | Ruimtelijke inrichting | Politiek en inwoners

Aansluiting op het GNMI-Netwerk

  • Grootste netwerk van beleidsadvieurs mobiliteit van gemeenten
  • Directe afstemming met Ministerie van IenW, lobby- en kennisagenda's
  • Toegang tot documenten, presentaties en bijeenkomsten

We zijn een vereniging van en voor gemeenten: je kunt daarom altijd op eigen tempo ingroeien vanuit een vrijblijvend proefaansluiting. Van een lichte ambtelijke aansluiting als deelnemer op thema totaan lidmaatschap met je wethouder in het bestuur.

Lees meer