Nieuwsbericht

Gemeenten willen strengere aanpak opgevoerde e-bikes en fatbikes

Profielfoto van Arthur ter Weeme
18 juni 2024 | 1 minuut lezen

De problematiek rondom opgevoerde fatbikes en e-bikes baart gemeenten grote zorgen. Onlangs hebben verschillende gemeenten, gesteund door VeiligheidNL, de Tweede Kamer en minister Harbers opgeroepen om strengere maatregelen te nemen om deze voertuigen aan banden te leggen. In het kader van verkeersveiligheid zijn er meerdere incidenten gemeld waarbij vooral jonge bestuurders betrokken zijn geraakt bij ongevallen met fatbikes.

Stijgende trend van ongevallen

VeiligheidNL heeft een alarmerende stijging geconstateerd in het aantal Spoedeisende Hulp (SEH) bezoeken na ongevallen met fatbikes. In 2023 werden 59 ongevallen gemeld, en in de eerste vier maanden van 2024 al 33. Opvallend is dat een groot deel van de slachtoffers tussen de 10 en 14 jaar oud is, met een aanzienlijk aantal gevallen van ernstig hersenletsel.

Oproep tot landelijke maatregelen

De gemeenten pleiten voor een verbod op de verkoop van opgevoerde e-bikes en fatbikes via Nederlandse winkels en websites. Ze benadrukken dat het huidige verbod op opvoersetjes, zoals voorgesteld door minister Harbers, niet voldoende is. Ook vragen ze om een minimumleeftijd van 16 jaar voor het besturen van alle e-bikes, om de risico's voor jonge bestuurders te beperken.

Voorlichtingscampagne en handhaving

Naast het verbod roepen de gemeenten op tot een landelijke voorlichtingscampagne gericht op ouders en kinderen, om hen bewust te maken van de gevaren en regels rondom opgevoerde e-bikes. Ze pleiten voor een snelle invoering van deze campagne, nog voor het begin van het nieuwe schooljaar. Verder vragen de gemeenten om betere handhavingsmogelijkheden, waaronder de inzet van rollerbanken en een mogelijk kentekenplicht voor alle e-bikes.

Monitoring en toekomstige stappen

Gemeenten zullen de effectiviteit van de voorgestelde maatregelen nauwlettend volgen en vragen het kabinet om eind 2024 de resultaten te evalueren. Ze dringen aan op aanvullende maatregelen indien blijkt dat de huidige aanpak onvoldoende effect heeft op de verkeersveiligheid.

De oproep wordt breed gesteund door gemeenten zoals Amsterdam, Haarlem, Groningen, Apeldoorn en vele anderen, die zich gezamenlijk inzetten voor een veiliger verkeer en een effectieve aanpak van de problematiek rondom opgevoerde fatbikes.

Bekijk het informatiepakket met daarin de oproep van de gemeenten en belangenorganisaties, de brief van VeiligheidNL aan de Tweede Kamer en een illustratief overzicht van krantenkoppen. Voor meer informatie neem contact op met @Sietze Faber van de gemeente Amsterdam (s.faber@amsterdam.nl).